fredag 19 juni 2009

Läs förordet till Imperiet

Det behövs mer kunskap om EU!

Besluten i Bryssel påverkar allt ifrån utrikespolitiken till vilka gifter som ska få finnas i maten på våra köksbord. Lagar som påverkar vår vardag stiftas ofta utan att människor känner till att det är i EU som besluten tagits. I juli 2005 förbjöds till exempel fildelning i Sverige, och det blev olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddade filmer och musik från internet. Den lagen är minst sagt omdiskuterad, men vad det sällan talas om är att det var EU som bestämt att Sverige skulle förbjuda fildelning.

Om EU bara var en massa tråkiga byråkrater som slösade bort skattepengar på en dålig jordbrukspolitik och liknande så vore det inte så mycket att bråka om. Men problemet är att en väsentlig del av svensk politik numera avgörs i EU. Det har blivit betydligt svårare för vanliga människor att påverka och utkräva ansvar.

Ett av problemen med den svenska EU-debatten är att den till stor del består av ytliga slagord. När de konkreta sakfrågorna diskuteras är det ofta flera år efter att de avgörande besluten redan har fattats i EU. Det är sällan man diskuterar vad EU är, hur det verkligen fungerar, hur det kan förändras, och om det överhuvudtaget är en bra idé att vara med. För den som försöker hitta information om EU i skolor och på bibliotek finns nästan bara unionens egna broschyrer och annat material med EU-positiv vinkling att tillgå. Det är därför vi har skrivit den här boken.

Unionen är en stor organisation, och den är ofta krånglig. EU:s fördrag är resultat av maktkamp och kompromisser, och de är inte skrivna för att vara läsliga. Men EU-frågan är inte alls svår att förstå. Det är bara en av många politiska frågor. Det är inte svårare att ta ställning i EU-frågor än vad det är att välja parti i valet till riksdagen. De flesta människor är kapabla till att ta ställning till om vi ska låta beslut fattas demokratiskt eller icke-demokratiskt, till om Sverige ska eller inte ska kunna behålla kollektivavtalen, till om vi ska ha en flyktingpolitik som baserar sig på solidaritet eller på EU:s stängda gränser.

I den här boken redogör vi för hur EU bildades, hur systemet fungerar, hur EU håller på att utvecklas, och varför vi tycker att nackdelarna med projektet överväger. Den åsikten behöver man förstås inte dela för att läsa boken. Boken kan användas av alla som vill ha en balanserande motvikt till den EU-positiva information som finns på våra skolor och bibliotek i dag.

Inga kommentarer: