fredag 19 juni 2009

Om oss

Tankesmedjan Annorlunda är en EU-kritisk tankesmedja. Vårt syfte är att uppmuntra till debatt om EU-frågorna och producera kritiskt granskande material om EU.

Tankesmedjan är partipolitiskt obunden, men om man placerar in oss på den traditionella höger-vänsterskalan så hör vi hemma någonstans till vänster och mitten.

Vi samlar personer från olika politiska läger kring plattformen:

- För folkstyre, parlamentarisk demokrati och mänskliga rättigheter.
- För alla människors lika värde. Mot alla former av rasism och diskriminering.
- För internationell solidaritet och globalt samarbete. Nej till euronationalism och stormaktsbygge.