söndag 11 december 2011

Nya mätningar, nytt EU, ny bok?

Vi försöker att inte kommentera opinionsmätningar i tid och otid, men när 88 % av svenskarna säger nej till EMU är frestelsen svår att motstå. Och när när vi ändå håller på kan man ju inte förbigå att 80 % av norrmännen nu säger nej till EU-medlemskap.

EU:s regeringschefer har precis genomförs 2011 år decemberkristoppmöte, och det är fortfarande oklart vad besluten innebär. Men det verkar inte som att de enats om något som kan lösa eller ens lindra Eurolands långsiktiga problem. Just nu handlar det i första hand om att köpa tid.

Tidningen Economists EU-positiva Bagehot-kolumn har förresten en intressant analys av EU-toppmötet, som hävdar att besluten på sikt kommer att leda till att Storbritannien slutar vara medlem i EU. Han beskriver det inte om det som något som bör undvikas, utan som något beklagligt som troligtvis kommer att hända:
BRITAIN did not walk out of the EU last night. But let there be no doubt about it: we have started falling out.
Den analysen förutsätter dock att EMU kommer att klara sig i längden, vilket inte verkar alltför sannolikt. Men det säger något om det enorma skifte som skett i EU-debatten de senaste åren.

Vår bok "Imperiet - en studiebok om EU" är fortfarande aktuell, men det har hänt en hel del sedan våren 2009. Det känns som att det börjar bli dags för en nyutgåva.

Om inte annat så behövs det ett nytt kapitel om EMU.

fredag 19 juni 2009

Imperiet

I dagarna utkommer vår första bok: Imperiet - en studiebok om EU.

"Imperiet" är en kortfattad men ändå övergripande bok för alla som vill sätta sig in i EU-frågan från grunden.

Boken är skriven ur ett uttalat kritiskt perspektiv, och dess syfte är att utgöra en motvikt till att den glättade EU-positiva information som dominerar på våra skolor och bibliotek idag.

Imperiet utkommer på Murbruk Förlag och kan enklast köpas på Adlibris och Bokus.

Recensionsexemplar kan beställas från förlaget: info@murbrukförlag.se

ISBN: 9789197783231

Läs förordet till Imperiet

Det behövs mer kunskap om EU!

Besluten i Bryssel påverkar allt ifrån utrikespolitiken till vilka gifter som ska få finnas i maten på våra köksbord. Lagar som påverkar vår vardag stiftas ofta utan att människor känner till att det är i EU som besluten tagits. I juli 2005 förbjöds till exempel fildelning i Sverige, och det blev olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddade filmer och musik från internet. Den lagen är minst sagt omdiskuterad, men vad det sällan talas om är att det var EU som bestämt att Sverige skulle förbjuda fildelning.

Om EU bara var en massa tråkiga byråkrater som slösade bort skattepengar på en dålig jordbrukspolitik och liknande så vore det inte så mycket att bråka om. Men problemet är att en väsentlig del av svensk politik numera avgörs i EU. Det har blivit betydligt svårare för vanliga människor att påverka och utkräva ansvar.

Ett av problemen med den svenska EU-debatten är att den till stor del består av ytliga slagord. När de konkreta sakfrågorna diskuteras är det ofta flera år efter att de avgörande besluten redan har fattats i EU. Det är sällan man diskuterar vad EU är, hur det verkligen fungerar, hur det kan förändras, och om det överhuvudtaget är en bra idé att vara med. För den som försöker hitta information om EU i skolor och på bibliotek finns nästan bara unionens egna broschyrer och annat material med EU-positiv vinkling att tillgå. Det är därför vi har skrivit den här boken.

Unionen är en stor organisation, och den är ofta krånglig. EU:s fördrag är resultat av maktkamp och kompromisser, och de är inte skrivna för att vara läsliga. Men EU-frågan är inte alls svår att förstå. Det är bara en av många politiska frågor. Det är inte svårare att ta ställning i EU-frågor än vad det är att välja parti i valet till riksdagen. De flesta människor är kapabla till att ta ställning till om vi ska låta beslut fattas demokratiskt eller icke-demokratiskt, till om Sverige ska eller inte ska kunna behålla kollektivavtalen, till om vi ska ha en flyktingpolitik som baserar sig på solidaritet eller på EU:s stängda gränser.

I den här boken redogör vi för hur EU bildades, hur systemet fungerar, hur EU håller på att utvecklas, och varför vi tycker att nackdelarna med projektet överväger. Den åsikten behöver man förstås inte dela för att läsa boken. Boken kan användas av alla som vill ha en balanserande motvikt till den EU-positiva information som finns på våra skolor och bibliotek i dag.

Kontakt

Det bästa sättet att nå Tankesmedjan Annorlunda är att ringa ordförande Max Andersson, riksdagsledamot (mp) på tel 0707-790022.

Det går också bra med e-post: kontakta@tankesmedjanannorlunda.se

Om oss

Tankesmedjan Annorlunda är en EU-kritisk tankesmedja. Vårt syfte är att uppmuntra till debatt om EU-frågorna och producera kritiskt granskande material om EU.

Tankesmedjan är partipolitiskt obunden, men om man placerar in oss på den traditionella höger-vänsterskalan så hör vi hemma någonstans till vänster och mitten.

Vi samlar personer från olika politiska läger kring plattformen:

- För folkstyre, parlamentarisk demokrati och mänskliga rättigheter.
- För alla människors lika värde. Mot alla former av rasism och diskriminering.
- För internationell solidaritet och globalt samarbete. Nej till euronationalism och stormaktsbygge.

tisdag 9 september 2008

Banners

220 x 154


200 x 140


200 x 125


240 x 192


220 x 176


200 x 160


200 x 125